İş ve İşçi Sağlığı Politikamız

BİNSA YAPI İSG POLİTİKASI

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm kanun,mevzuat ve standartlara uymak ve bu doğrultuda hareket etmek.

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışanlarımızın sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için gerekli eğitimleri vermek.

  • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri değerlendirerek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak.

  • İş sağlığı ve güvenliği politikasını periyodik olarak gözden geçirerek şartlara uygunluk ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak.